หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
(++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่านผ่านชัวร์)  963 0 10 พ.ย. 2559
(++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน (อ่านผ่านชัวร์)  387 0 10 พ.ย. 2559
แจ้งโทรศัพท์ อบต.ท่าฉนวนเสียครับ  526 0 21 มิ.ย. 2559
ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก  579 0 9 เม.ย. 2559
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับถมดินคลองสาธารณะของพื้นที่ อบต.ท่าฉนวน  930 0 10 ส.ค. 2558
สภาพแวดล้อม อบต. ท่าฉนวน  628 0 22 ก.ค. 2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   808 0 1 เม.ย. 2558
เจ้าพนักงานพัสดุ 2  781 0 4 ก.ค. 2557
แจ้งไฟฟ้าดับสายน้ำเรื่อง  911 1 12 พ.ค. 2557
สมัครงาน  1192 5 2 เม.ย. 2557
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.พ. 2554