หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (รอบ 6 เดือน) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้เงินรวมไตรมาสที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการใชจ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)