หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 15.06 น. โดย คุณ ธนิดา ทองชื่นตระกูล

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.พ. 2554